בישיבת פגרה חגיגית של הכנסת הצעת חוק יסוד: הממשלה – לוועדת החוקה, חוק ומשפט

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אלול התשכ"ו, 1 בספטמבר 1966
מתוך:
עמודים 1,2

אדוני היושב-ראש, אם נדון בהצעת חוק זו בוועדה, נציע שהכנסת תוכל להביע אי-אמון לא רק לממשלה כולה אלא גם לכל אחד מחבריה. אחריות משותפת של ממשלה היא כלל גדול במשטר פרלמנטרי. אבל, אם הכנסת רואה ששר מסויים נהג שלא כהלכה, פגע בתפקידו, לפי הערכתנו יש לתת לה סמכות להעבירו מכהונתו. אם הממשלה תראה במקרה בזה צורך להזדהות אתו, כפי שהדבר קורה בפרלמנט, ולומר: אם תביעו אי-אמון לאחד מחברנו, נתפטר כולנו — ניחא. אני סובר, שבדרך כלל סולידריות כזאת נאה. אבל, אם אחד מחברי הממשלה נהג שלא כהלכה, אין שום הצדקה לכך, שהכנסת תפנה מיד את זעמה — אם אפשר לומר כך — נגד הממשלה, ולא תינתן לה סמכות להביע אי-אמון לחבר ממשלה אינדיבידואלי.
אנחנו נציע בוועדה לקבוע, על-פי מה שהיה כתוב בחוק המעבר, שמינוי סגן לשר אינו גורע מאחריותו של השר בפני הכנסת ומחלקו באחריות המשותפת של הממשלה. סעיף זה השתנה בהצעת החוק, ואנחנו חושבים שהסעיף בחוק המעבר היה נכון, וצריך להחזירו.