בישיבת פגרה חגיגית של הכנסת הצעת חוק יסוד: הממשלה – לוועדת החוקה, חוק ומשפט

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אלול התשכ"ו, 1 בספטמבר 1966
מתוך:
עמודים 1,2

על הדיון הראשון בביתנו החדש, עם כל הכבוד, אדוני היושב-ראש, יורשה לי לומר במשפט מוסגר: אל לנו להשתמש בשם ״משכן״. יש שמות בתולדות ישראל שמוטב להשאירם, בייחוד קדושתם או בקדושת ייחודם. על הדיון הרגיל והחגיגי הזה נברך ״שהחיינו״. אך בלי שם ומלכות. בו ובה נברך — היום הזה נעלה על ראש שמחתנו את ירושלים השבויה, משעומדות תהיינה רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו.