בישיבה המשותפת שלמרכזי שתי המפלגות תנועת החרות והליברלים שוללים כל תכנית שתוצאתה חלוקה מחדש של ארץ-ישראל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' חשון התשכ"ט, 21 בנובמבר 1968
מתוך:
עמודים 1,2
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה

והנה לא זרים מציעים לנו חלוקה מחדש; אולי הם מוכנים להפעיל לחץ מסויים שבאחד הימים נסכים לה. אבל – יהודים יוזמים ומעלים תוכניות לשוב לחלק את ארץ-ישראל המערבית. על אחת התוכניות לחלוקה מחדש של ארץ-ישראל המערבית קראתי בעתון אמריקאי, הרשימה היתה מלווה מפה. אני רוצה לציין שהממשלה לא דנה ולא החליטה על תוכנית זו. אני מסתמך על מה שקראתי ואשתדל להסביר מה עוללת תוכנית כזו של חלוקה מחדש של ארץ-ישראל המערבית.