בישיבה המשותפת שלמרכזי שתי המפלגות תנועת החרות והליברלים שוללים כל תכנית שתוצאתה חלוקה מחדש של ארץ-ישראל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' חשון התשכ"ט, 21 בנובמבר 1968
מתוך:
עמודים 1,2

הן, זה אחד הפרדוכסים המובהקים. להציב לנו את ההפרש הזה כאיום על עצם קיומנו, לשאלה הזו, במה אתם מנחמים את העם ובמה אתם מאיימים עליו? ברוב ערבי או אפילו בשויון וההפרש בזמן הוא רק של מספר שנים? ולשם כך עלינו להחפז ולמסור חלק של ארץ-ישראל בידי אויב? לאחר שזכינו לאחד את נחלת אבותינו זו מחדש?