בישיבה המשותפת שלמרכזי שתי המפלגות תנועת החרות והליברלים שוללים כל תכנית שתוצאתה חלוקה מחדש של ארץ-ישראל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' חשון התשכ"ט, 21 בנובמבר 1968
מתוך:
עמודים 1,2

במלים אחרות, כולם אומרים שעל הערבים ובני המיעוטים שחיו במדינת ישראל, ובחלק של ארץ-ישראל המערבית – 320 אלף – יווספו חצי מיליוון וחמישים ושמנה אלף מאה וששים וחמשה, להממנו לאור העובדות האלה במיליון ערבים נוספים. – אני חושב שזו תופעה מוזרה מאד ביחוד שהמדובר הוא באנשים ששנים רבות היו קרובים מאד אל מספרים המפסרים הכוללים הם ביהודה ושומרון מחוץ לירושלים חמש מאות ושמונים וארבע אלף ערבים. בירושלים, כפי שכבר אמרתי קרוב לשבעים אלף, ברצועת עזה כפי שכבר ציינתי שלוש מאות וחמישים וארבע אלף, יחד מיליו7ן שבעת אלפים מאתיים וחמישים, מהמספר הזה אתה מוריד חמש מאות חמישים ושמונה אלף שלוש מאות שישים ושמנה, ונותרים לך ארבע מאות ארבעים אלף ושנה מאות שמונים ושנים ערבים.