בינאום האופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התש"כ, 31 במאי 1960
מתוך:
עמוד 2
העתונות בארצות החופשיות רואה בהקמת הדיקטטורה הצבאית בטורקיה דרך לחידוש הדמוקרטיה בה. והן בארצות האלו רגילים האנשים לראות בעקרון של עליונות השלטון האזרחי על הכוחות המזויינים יסוד מסד לדמוקרטיה. אין הצבא יכול להיות בורר, או שליט; אין הוא יכול להיות אלא מכשיר בידי הממשלה הנבחרת. כך חושב, וכך יאמר וידגיש, כל חבר פרלמנט אנגלי וכל סנטור אמריקאי, כל פרשן מדיני בלונדון או בוואשינגטון או בפריס. ובצדק, כמובן. שלטון הצבא אינו יכול להיות שלטונו של העם, או על ידי העם; הוא שלטון על העם.