בינאום האופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התש"כ, 31 במאי 1960
מתוך:
עמוד 2
העולם החופשי, הנאלץ להשלים, מתוך סבילות כפוייה, עם משטרים רודניים בארצות, בהן אין כלל אופוזיציה, אינו מוכן להשלים, בוודאי לא בנפש, עם דכוייה של האופוזיציה בארצות בהן היא קיימת. לאופוזיציה, אומרים בני-החורין, יש לתת סכוי הוגן להתקיים ולהתפתח ולהשפיע ולהיות, בהכרעת העם, לממשלה במקום זו, שנגדה היא ניצבת. ממשלה, אף נבחרת השוללת את הסכוי הזה מיריבי, אינה ראווה לתמיכתם של אנשים חופשיים. מר מנדרס, אשר בשעתו נהנה מאהדתן של כל ארצות נאט"ו, ניסה לדכא את האופוזיציה בארצו וליטול ממנה את הסכוי, שבלעדיו אין תוכן לדמוקרטיה. משום כך, בבוא היום, שמחו הכל להפלתו, כפי שהכל מיילים, כי אלו שבאו, או יבואו במקומו, לא ילכו עוד בדרכו.