בימי המצב הצבאי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת,כרך ג,ע"מ11

השמעת את בווין? הוא גמר אומר להכניסך לגיטו במולדתך. הוא החליט להסגיר לכלייה את אחיך! הוא מתנכל לחיי עמך ועתידו!

התהום פעורה לרגליך! העוד תוסיף להגרר אחרי "מנהיגים" כושלים, עוורים, תבוסנים? התוסיף לדאוג לחיי שעה, בזמן שכל עתידנו מוטל על כף המאזניים?

צו השעה הוא:

להקים הנהגה לוחמת - ממשלה עצמאית.

לאחד את הכוחות הלוחמים לצבא שחרור מלוכד.

ולהלחם! להלחם בכל האמצעים ובכל הדרכים, במולדת ובגולה, בעיר ובכפר, להלחם ולא להרתע לא מפני "מצב צבאי" ולא מפני קרבנות, להלחם עד הנצחון, שבוא יבוא