ביכורים להתיישבות חופשית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשי"ג, 19 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2

סימן ההיכר של התיישבות שלנו הוא לא רק באמונת המתישבים אלא גם בחרותם. ודאי עובדת היא התישבותנו לא פחות – ובמקרים מסויימים- אף יותר מ"התישבויות" אחרות. אף על פי כן לא נקרא לה בשם האוזורפטורי "התיישבות עובדת, כי כאמור כל התישבות היא עובדת וכל עבודה עבודה היא. אולם מותר לקרוא לה להתישבותנו התישבות חפשית, ועל החופש, השולט בה, גאווטנו.