ביכורים להתיישבות חופשית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשי"ג, 19 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2

בקיבוץ ההוא, ובדומים לו, אין עובד אדמה זכאי לקרוא אלא עתון אחד, את עתון "המפלגה"; בכפרים שלנו יכול כל איש לקרוא כל עתון, כאוות נפשו, כהתעניינות מוחו. האין זה הבדל בין בין השתעבדות לבין חפש? בקיבוץ נען, ובדומים לו, חייב כל איש להצביע עבור רשימה אחת, אחרת יפעילו נגדו את "וועדת הבטחון" ובימים הבאים יטילו עליו את "חוק המועמדים להתישבות חקלאית". בכפרים שלנו רשאי כל איש להצביע על-פי הכרתו ולפי מצפונו, לפי החלטתו, ולא ידרשו ממנו "להתייצב במזכירות", האין זה הבדל בין עבדות לבין חרות?