ביכורים להתיישבות חופשית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשי"ג, 19 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2

שנית, אין אנו מגרשים אזחים מכפרינו בגלל השקפותיהם הפוליטיות. נמסר לי, כי במושבים שלנו ניתנו, בבחירות האחרונות לכנסת, מספר קולות לרשימות אחרות, לרבות רשימת מפ''ם. לזרא לי העמדת פנים; על-כן לא אבוא לטעון, כי מאושר הייתי לשמוע על כך. אולם אמת לאמיתה היא, כי גם לא הייתי "אומלל" לשמע הידיעה על תושבי כפרינו, שהשתמשו בזכותם האזרחית, כפי שמצאו לנכון. כלום קרה באחד המושבים שלנו, כפי שסופר לי, בקיבוץ נען, בו ארבעה מתושבי המקום הצביעו עבור תנועת החרות? שם, בקיבוץ נען הופיעה, למחרת יום הבחירות, מודעה מטעם מזכירות בזה הנוסח בערך: "החברים שהצביעו עבור "חרות" חייבים להתייצב מרצונם החפשי במזכירות ולהסביר מה הם עושים בקיבוץ שלנו". ה"אפיקורסים", כפי ששמעתי, לא נענו לקריאה ולא התייצבו: הם ידעו מה צפוי להם. והיתה בנען חקירה ודרישה, ונוצרה חשדנות, ונעשה בילוש. שומו שמים – בקיבוץ נען נמצאו אוהדים לתנועת החרות!