ביכורים להתיישבות חופשית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשי"ג, 19 במאי 1953
מתוך:
עמוד 2

ראשית, לא הטלנו על כפרינו את צורת משטרם הפנימי; הם בחרו בה בעצמם, עברה עליהם התפתחות מסויימת. עתה, רוב הכפרים שלנו התארגנו כמושבים. ינסה נא קיבוץ של מפא''י או של מפ''ם להמיר את צורת החיים ה"שיתופית" באורח חיים פרטי – מיד הוא יוצא מן "המסגרת. ומי אינו יושע, כי רבים הם אנשי הקיבותים, שהיו מבכרים את חיי המושב על משטר הקיבוץ? אך "אסור". "הגוך הארצי" אינו מרשה לנטוש את "הקומונה". העבדות שלטת, והצביעות פורחת.