ביחסים בין רוסיה לארה"ב – אנחנו בעד ארה"ב ביחסים בין ישראל לארה"ב – אנחנו בעד ישראל חלק ב

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התרצ"ה, 20 במרץ 1935
מתוך:
עמוד 2

בעמדו עם גבו אל תהום – לא אל הקיר: אל התהום – חש האדם החפשי, כי המערכה היא "על הכל", כי אין עוד הבדל בין עבדות ומות ובין חרות וחיים.