ביחסים בין רוסיה לארה"ב – אנחנו בעד ארה"ב ביחסים בין ישראל לארה"ב – אנחנו בעד ישראל חלק ב

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' ניסן התשי"ג, 20 במרץ 1953
מתוך:
עמוד 2

אנשים חפשיים אינם אוהבים משטרה חשאית; אוהבי חרות שונאים בכל לבם את שלטונה של משטרה חשאית. אנשים חפשיים בכל הארצות אינם רוצים בהתפשטותו של המשטר הסובייטי, עם חיל נוטרי השליט, הולך אחריו או לפניו. אנחנו תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, לוחמי החופש העברים, לא נתבטל בפני שום כח, לא נרכין ראש בפני "החזק" או בפני "העשיר", לא נעלה על שפתותינו, בעמדנו מול "גויים אדירים" חיוך חנפני ולא נשמיע באזניהם דברי התרפסות. את החרות אנחנו אוהבים, ובכבוד האדם אנו בוחרים, ומשום כך הרינו אומרים בגלוי ובפשטות: ביחסים בין אמריקה ובין רוסיה אנו בעד אמריקה.