ביום השנה הראשון לשחרור ירושלים נפתחה הועידה ה-9 של תנועת החרות השר בגין: מול סכנה יש להתלכד, להתאחד ולעמוד יחד לנצח

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אייר התשכ"ח, 27 במאי 1968
מתוך:
עמודים 1,2

הצענו כי רפ"י תיכלל בליכוד הלאומי, וכי משה דיין יתמנה לשר הבטחון בישראל. אנחנו לא נעשה שום חישובים מפלגתיים, גם לא לגבי היום שיבוא על פי החוק הדמוקרטי בעוד כחמשה עשר ירחים. אנחנו נאמר את האמת. לאור מה שהתרחש בתולדות ישראל בששת הימים, ולאור כל מה שאירע בשנה האחרונה, הרינו מברכים את עצמנו על כך שדרשנו כי רב-אלוף דיין יהיה שר הבטחון בשיראל.