ביום השנה הראשון לשחרור ירושלים נפתחה הועידה ה-9 של תנועת החרות השר בגין: מול סכנה יש להתלכד, להתאחד ולעמוד יחד לנצח

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אייר התשכ"ח, 27 במאי 1968
מתוך:
עמודים 1,2

נשמור מכל משמר על הנכס של דימוקרטיה שאיננה מושלמת. אבל כאשר יקום נגדכם אוייב, כאשר ינסה לעלות עליכם ועל עריכם, כאשר יודיע בפרהסיה; לא את הברכה, אלא את הקללה, להשמיד את ישראל, להכרית איש, אשה וילד, - יהודים, הצידה חילוקי הדעות בינכם, שכחו שנאותיכם, הסירו ריב ומדון מליבותיכם – התאחדו, התלכדו, עמדו יחד, ואז בעזרת ה'תוכלו לאוייבים, וידכם תהיה על העליונה.