ביום השנה הראשון לשחרור ירושלים נפתחה הועידה ה-9 של תנועת החרות השר בגין: מול סכנה יש להתלכד, להתאחד ולעמוד יחד לנצח

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אייר התשכ"ח, 27 במאי 1968
מתוך:
עמודים 1,2

אמנם כן, בוועידה הכלכלית, שהתקיימה בירושלים, שמעתי את ראש מפעלי ההסתדרות נואם. ובאמת, הקשבתי לדבריו קשב רב, ולא היה לי הרושם שמדבר מרכס, אלא קיבלתי רושם שדיבר מרכס – אנד-ספנסר.