ביום השנה הראשון לשחרור ירושלים נפתחה הועידה ה-9 של תנועת החרות השר בגין: מול סכנה יש להתלכד, להתאחד ולעמוד יחד לנצח

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אייר התשכ"ח, 27 במאי 1968
מתוך:
עמודים 1,2

להסביר מהו חוזה שלום. יש אי-הבנה, אשליה, שאם מדינה, אשר השתמשה בזכותה להגנה לאומית-עצמית, אומרת "חוזה שלום", לא זו בלבד שרעיון של חוזה שלום איננו מחייב שום הודעות מוקדמות על ויתורים, אלא בחוזה שלום נקבעים שינויים טריטוריאליים יסודיים אחרי הבסת תוקפן והדיפת תקופנת, זהו משפט בין-לאומי. אלה תקדימים בין-לאומיים.