בידי מי גורלם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר התשט"ו, 25 בפבואר 1955
מתוך:
עמוד 2

אמנם נעשה נסיון, נסתר אך ידוע לקשור את התפטרותו של מר לבון ב"כשלונות מסיימים". אני סובר שי זהו אחד הנסיונות המכוערים ביותר, שנעשו בעולמנו הקטן, אשר היופי, כידוע, הוא ממנו והלאה. כל איש היודע, יודע, כי על הכשלונות המסויימים ההם אין שר הבטחון השני נושא באחריות מעשית יותר מכפי ששר המסחר והתעשיה אחראי על כשלונות "מסיימים" מאוד במשרדו. ואם המדובר הוא באחריות מדינית ומוסרית, הרי על ה"כשלון" אחראי לא שר הבטחון בלבד, אלא האחראיים הם, לפי סדר זה: שר הבטחון הראשון, ראש הממשלה דהיום. והממשלה כולה, הממשלה לא התפטרה; ראש הממשלה נשאר על כנו; ואבי הכישלון (לא רק הכללי, אלא גם ה"מסויים) חזר למשרד הבטחון. מנהגים משונים, מוסר מדיני מפוקפק.