בטחון ושלום בארץ ישראל נאום בחברון

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' שבט התשל"ה, 17 בינואר 1975
מתוך:
עמוד 18
נושאים:
כלכלה - בוררות חובה, משטר הצנע, רפורמות כלכליות. השקפות חיים - סוציאליזם

שנית, שלום סוציאלי וצדק סוציאלי. בתקופת חירום מיוחדת זו דרוש לנו שלום חברתי, לא מלחמת מעמדות ולא מלחמת רשויות. אנחנו מציעים כי כל גורמי המשק יתכנסו ויסכימו להימנע לתקופת מבחן של שנה או שנתיים, משביתות והשבתות ולהחליט למסור לבוררות זבל"א את כל סכסוכי העבודה, כל תביעות שכר ותנאים סוציאליים, ולמסור לבוררות ממלכתית-שיפוטית את הסכסוכים בשירותים החיוניים ביותר. בשירותים אלה ימנה בית המשפט ועדת בוררים ודברה יקום הכל יכבדו את ההחלטה שנתקבלה על ידי מוסד ניטראלי כזה. יהיה בירור מתמיד של התביעות לעשיית צדק חברתי. לא תהיה הפקרות העובד; גם לא תהיה הפקרות במשק הלאומי. כך נמנע בזבוז נורא של הון לאומי הדרוש לביטחון, לבניין, לביטול העוני, ונקדם את משקנו הלאומי. נגדיל את פריון העבודה, את הייצור ואת היצוא. ניצור תנאים להתקדמות לקראת משק נושא את עצמו. שלישית, צריך לחדש בישראל את פשטות ההליכות. אני מבין; בעולמנו, יכול אדם להיות סוציאליסט, ויכול אדם להיות מיליונר. בעולמנו הוא יכול להיות לא זה ולא זה; אבל להיות גם זה וגם זה? קשה. אולי לא כל כך קשה, כפי שאנחנו רואים אבל אז קשה לקבל ממנו הטפה להידוק החגורה, לפשטות ההליכות.