בטחון ושלום בארץ ישראל נאום בחברון

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' שבט התשל"ה, 17 בינואר 1975
מתוך:
עמוד 18
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל, מלחמת יום כיפור. מפלגות - מפלגת חירות. תיקון החברה

עד מלחמת יום הכיפורים רווחו בקרב האומה דעות, שהבעיות העיקריות הן בעיות פנים. אך דעתנו, דעתה של תנועת החרות, היתה עד מלחמת יום הכיפורים: הבעיות הפנימיות החברתיות, הכלכליות, חשובות מאוד. כולן קבועות את איכות החיים, את רמת החיים. אבל שאלת הבטחון קובעת את החיים עצמם. לכן לעולם לא נאמר עוד, כי שאלות פנים חשובות משאלות הבטחון; ובשומרנו על הבטחון, נטפל בבעיות החברתיות המשקיות והמוסריות שהן חשובות לאין שיעור.