בטחון ושלום בארץ ישראל נאום בחברון

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' שבט התשל"ה, 17 בינואר 1975
מתוך:
עמוד 18
נושאים:
ממשל - בחירות, דמוקרטיה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל. זכויות אדם - שוויון זכויות

לערביי ארץ-ישראל אנו מושטים יד לא רק לשלום, אלא גם לאחווה. יינתן להם ברצנו שיווי זכויות. תינתן להם אוטונומיה תרבותית. לרשותם תעמוד בחירה חופשית לגבי האזרחות. יבקשו את אזרחותה של המדינה – יקבלוה. יעדיפו את אזרחותם הקודמת – לא תיכפה עליהם אזרחותנו. אם יהיו אזרחים, תהיינה להם כל הזכויות לרבות ההצבעה לכנסת. אם יעדיפו להיות תושבים ולא אזרחים, תהיינה להם כל הזכויות כיחידים וכלאום, זולת ההצבעה לכנסת; על פי אותם הכללים עצמם החלים על יהודים אם הם אזרחים ואם הם תושבים לא אזרחים. חרות אזרחית, כבוד אנושי, קידמה חברתית, יהיו מנת חלקם של ערביי ארץ-ישראל.