בויכוח על הודעת הממשלה בכנסת- בגין: הממשלה נתנה אפשרות לפרש את הדוקטרינה בניגוד לאינטרסים של ישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשי"ז, 4 ביוני 1957
מתוך:
עמוד 1
מנחם בגין (תנועת החרות): "זכורני, לפני ארבע שנים קרא חבר-הכנסת סנה למארשאל טיטו בשם ״פאשיסט״. והיום הוא קיבל ממנו ברכה ומחא כף לברכה מן ה״פאשיסט״.
משה סנה (מק״י): אבל עליך אני מבטיח שלא אשנה את דעתי.
עקב מרידור (תנועת החירות): מוטב שתאמר: ״בלי נדר״.
מנחם בגין (תנועת החירות): אתה באמת לא תשנה את דעתך עלי, אבל אני הצטרכתי לשנות את דעתי עליך כמה פעמים. היית וייצמניסט, היית בן-גוריוניסט, מפא״יניק, קומוניסט. לאן עוד תלך ?
דוד הכהן (מפא״י): אליך.
מנחם בגין (תנועת החירות): אני נותן לך אותו במתנה. ברשות היושב-ראש אני רוצה לעבור לסדר.
משה סנה (מק״י): אתה יציב על יסוד הסכם ז׳בוטינסקי-פטלורה.
שמואל מיקוניס (מק״י): כן, לדוקטרינה של אייזנהאור שהיא דוקטרינה של מלחמה.
מנחם בגין (תנועת החירות): שמענו. קראתי את כל נאומך. היה משעמם מאד — אבל קראתי אותו.
היו״ר ב. מינץ: חברי הכנסת, אני מבקש בכל לשון של בקשה לא לקרוא קריאות-ביניים משעשעות ומצחיקות."