בהירות למחשבה, שריון ללב

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ח, 22 בספטמבר 1968
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית. מדינות - מצרים

אבל האש עלולה לגבור, כפי שגם הודעתו של זייאת בקהיר באה להוכיח, על כל יריה שלנו, אמר אותו דובר, ישיבו המצרים בהצתת החזית, לאורך התעלה הנעולה. והן המצרים יכולים תמיד ליזום ולגרום ירי תגובתי שלנו. ברור, כי האיום המצרי החדש, לא ימנע מצבאנו להכות באוייב. גם מכה חוזרת, אם יתקיפנו, חלפו הימים, בהם אפשר היה, באיומים, להרתיענו מן השימוש המתאים בזכות להגנה לאומית-עצמית.