בהירות למחשבה, שריון ללב

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ח, 22 בספטמבר 1968
מתוך:
עמוד 3
נושא:
בטחון - צה"ל

אך יש גם יסוד לשער, כי אויבינו לא יחלישו, אלא להיפך, יגברו אשם. הם לאו דווקא יפתחו במלחמה כוללת, אשר אם יחדשוה, אין כלל ספק, כי שוב יוכו בה שוק על ירך. אין זו אמונה מופשטת, אלא תורת הנסיון וידיעת העובדות. נזכור, היכן עמדנו עוד לפני ששה עשר חדשים. המדינה דמתה אז למבצר עליו הוטל מצור. הצרים התכוננו לפורץ לתוכו, כדי להרסו על מגיניו ויושביו. אנחנו פרצנו ממנו – אלי מרחב. אם אז ניצחנו, קל וחומר בתנאים ששונו באורח מהפכני.