בדרך היסורים-אל על

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 82-83

"ושוב נסיגה בדרך-לא-דרך. שקיעה בבוץ; אפיסת כוחות; רגליים יחפות. אך הרגשה פועמת בלב: עשינו, לא נרתענו. על הכל התגברנו והוכחנו לעולם כולו, מה הם אוצרות הגבורה הטמונים בנפש העברית, שהתייחדה עם אם-המולדת. והנותן ליעף כוח, והאוזר ישראל בגבורה - ידע את עמו."