בדברו על משפט פראג פנה מ. בגין לחניכיו של אורן: הרפו מהדגל הזר – דאגו לעמכם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשי"ג, 26 בנובמבר 1952
מתוך:
עמוד 1

כלום במקרה זה, כאשר לנגד עיננו מתפתל ביסורים אזרח ישראל, לא נטול את היוזמה? ואם חברי מפלגתו לא יטלוה, חייבים בני עמו האחרים ליטול אותה אותה, ע"י משפטים גלויים דבורים במולדת ובחו"ל.