בדברו על משפט פראג פנה מ. בגין לחניכיו של אורן: הרפו מהדגל הזר – דאגו לעמכם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשי"ג, 26 בנובמבר 1952
מתוך:
עמוד 1

ועל שני גורמים אלה מתוסף גורם שלישי, אף הוא נפשי – אולי גופני נפשי. כוונתי לחקירות-לילה, או ללילות חקירה. כוונתי לשיטה של נטילת שינה מהאסיר הנחקר. מדי לילה בלילה, שבועות, חודשים זמן לא מוגבל. בראשו של האסיר הנחקר נוצר ערפל מוזר, ונפשו אך לאחת עורגת: שינה, קצת שינה, מי יתנני וקצת אישן. מי שלא התנסה בעינוי מתמיד זה לא יבין, אינו יכול להבין. באחד הלילות בא רגע השבירה, החתימה ניתנה.