בגין קורא להסכם על רשימת מועמדים אחת – למרכז

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשכ"ו, 1 ביולי 1966
מתוך:
עמוד 1

אבל, שאנחנו לא נתגאה בזה שכך חינכנו את בנינו, את צברינו? את ילידי ארצנו שיכולים לקום ולומר לאיש זקן, לך! הסק מסקנה! ודווקא אמר את זה בנימוס, בנימוס יפה. אנחנו מתגאים בזה, אני מתגאה בזה. אנשים צעירים כאלה במחננו יבורכו. החרפה היתה, שניסו להפריע לו. מתוך כביכול אהבה אלי. אני מחול על אהבה כזו. נלמד לקח דוקא מתקרית זו. לשמוע איש את רעהו לשמוע בסלנות. ואם צריך קצת ברזל להוסיף על הברזל, להוסיף לשמוע איש לרעהו.