בגין קורא להסכם על רשימת מועמדים אחת – למרכז

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשכ"ו, 1 ביולי 1966
מתוך:
עמוד 1

אתמול קיימתי מסיבת עתונאים ללא הזמנה פורמלית. את העתונאים בקשתי לדברי ישארו מה שנקרא בלעז אוף דה רקורד, אבל בודאי שהדברים אני הבעל עליהם, הם לא יפרסמו בלי רשותי, אבל אני זכאי כמובן לפרסם אותם או חלק מהם. אני בעל הדברים! תוך כדי השיחה, אמר לי אחד העתונאים, עתנואי מוכשר מאד, אתה ראית את הסצינות האלה שהתרחשו, ביחוד כאשר הציר הצעיר, אולמרט דרש שאתה תתפטר? זה לא זעזע אותך? אמרתי ושאלתי, הן ראיתך איך זה זעזע אותי הרי בפעם הראשונה ב-18 שנים הוצאתי מפי את המלים אני אעזוב את הועידה, לא אמרתי את האולם אלא את הועידה אני אעזוב אם לא יתנו לציר הצעיר הזה להשלים את דבריו. ואני אמרתי לחברים אשר קמו והפריעו לו: בו אני מתגאה ובכם אני מתביש! והם הרי קמו כביכול להגנתי. עד עמקי לבי נזדעזעתי. ואלמלא נתנו לו לסיים את דבריו לא הייתי חוזר עוד לועידה הזאת.