בגין קורא להסכם על רשימת מועמדים אחת – למרכז

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשכ"ו, 1 ביולי 1966
מתוך:
עמוד 1

בעתיד אנחנו מאמינים בשווי זכויות מלא, כמה בליסטראות אנחנו קיבלנו בעד עמדתנו בענין הממשל הצבאי, אינכם זוכרים, אנשי מפא"י ניסו לעשות מאתנו בוגדים בבטחון ישראל, ואנחנו אמרונ, לו ידענו שביטול הממשל הצבאי יגרום לשפיכת טיפה אחת של דם של ילד יהודי אנחנו היינו מסכימים לקיים 2 ממשלים צבאיים. אבל אנחנו היינו משוכנעים שהממשל הצבאי אין לו כל קשר עם בטחון. כל קשר! ואנחנו רוצים שווי זכויות. אלו בליסטראות קיבלנו מחוץ מפנים! עשרות מכתבים אני קיבלתי. מה עשיתם?