בגין קורא להסכם על רשימת מועמדים אחת – למרכז

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשכ"ו, 1 ביולי 1966
מתוך:
עמוד 1

וכאשר כך אנחנו איננו פוסקים מלקרב. אבל לא הגענו לשלטון, נו, קשה, קשה. אבל כן אחננו מוסיפים להשפיע.