בגין קורא להסכם על רשימת מועמדים אחת – למרכז

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשכ"ו, 1 ביולי 1966
מתוך:
עמוד 1

עכשיו אני אספר מדוע. כלל קבעתי לי. הוא יחיבני עד היום. והיה אם יקום איש מן המחתרת ויתקיפני או אפילו ישמיצני ואפילו יגדפני ויחרפני – לעולם לא אשיב מלה אחת. במערכת הבחירות האחרונה קם איש מחתרת שאני לא יכולתי להכיר אותו, אולי ראיתי אותו פעם אחת אבל אנילא יכול לזכוראת כולם כמובן, והוא פרסם מכתב ואחר כך הוא הצטרף לרפ"י והוא באמת היה איש אצ"ל. ואל תחשבו שזה דבר כל כך פשוטץ אין מחתרת, לא בארץ ולא בארצות אחרות אשר עם צאת לוחמיה ממנה עדין ממשיכים כל כך לאהוב אחיש את רעהו וגם את החברים שלהם. אבל כמובן יש גם יוצאים מן הכלל וצריך לקבל את הזה באהבהב. ובכן, הוא הצטרף לרפ"י והחל לדבר עלי וספרו לי אנשים שאנשי רפ"י קמו ואמרו: כך אתה לא תדבר עליו.