בגין מאשים את הממשלה בויכוח על התקציב בכנסת: מדיניותכם הינה התכחשות ותוצאותיה – החמצת שעת כושר ושפיכות דמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר א' התשי"ד, 4 במרץ 1954
מתוך:
עמוד 1

ואין אתם חשים שכתוצאה של מדיניותכם, אולי בלא משים, אתם מעלים פילוסופיה הזרה לחלוטין למוסר ישראל ומסורתה והמסוכנת לקיומו של עם קטן מוקף אויבים והיא: שהכח הוא אבי הזכות. אנו אומרים כי כזכותנו על ירושלים כן שכותנו על רמלה, כי הזכות היא אם הכוח. כך לימד עמנו מיום עלות שחר תולדותיו.