בגין לבן-גוריון: ,,אתה שיתפת פעולה עם המשעבד; שפכת דמי נקיים"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' שבט התשי"ט, 13 בינואר 1959
מתוך:
עמ' 1-2

בימים ההם אנחנו השלכנו את חיינו מנגד, מה עשה ראש מפא"י? לא זו בלבד שלא נלחם, לא סיכן את נפשו, את חרותו ואת עסקנותו, אפילו ליום אחד, אלא קרא, אף ניסה, להשמיד, בשיתוף פעולה עם המשטרה הבריטית, את הכוח העברי הלוחם. בנובמבר 1944 קרא ראש מפא"י לישוב העברי: לגרש את חיילי האצ"ל מבתי הספר, להוציאם ממקומות העבודה, לא לתת להם מחסה, להסגירם בידי הבולשת של המשעבד. וכך אמר: ,,במידה שהשלטון והמשטרה הבריטיים מעוניינים בביעור הטרור, במידה זו אנו משתפים אתם פעולה". והוא שיתף פעולה. את שמותיהם של אלה, אשר בתקופה ההיא, בארצות אירופה שיתפו פעולה עם משעבדי עמיהם, לא אזכיר, למען כבוד הכנסת, לבל יחולל עוד. הם ידועים. ופעולותם המבישה נרשמה לדראון בתולדות אומותיהם. וכך יירשם, מר בן-גוריון, שיתוף הפעולה שלך.