בגין לבן-גוריון: ,,אתה שיתפת פעולה עם המשעבד; שפכת דמי נקיים"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' שבט התשי"ט, 13 בינואר 1959
מתוך:
עמ' 1-2

אמרת בכנסת בצניעות שכזו: איך נגמר הענין, אתם יודעים. אך במועצת המדינה לא היית צנוע כל כך. אז התפארת, והתהללת והתעללת, בעוד המתים מוטלים לפנינו; ואמרת כי התותח אשר בו ציווית-ללא כל אזהרה מוקדמת-להפגיז אניה מוקפת מכל עבר, תותח קדוש הוא, ומקומו בבית המקדש שיבנה. ועל חילול שם כשזה, שלא היה כמוהו מיום היותישראל לעם, השיב לך אדם אשר אתה מכבד מאוד וקורא לו ידיד. ב28ביולי 1948 אמר הרב פישמן-מימון באסיפה פומבית: ,,אפשר היה למנוע את שפך הדמים, אילמלא עקשנותו של בן גוריון. ידע נא בן-גוריון, כי כששופכים דמים, אין בונים בית מקדש".