בגין לבן-גוריון: ,,אתה שיתפת פעולה עם המשעבד; שפכת דמי נקיים"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' שבט התשי"ט, 13 בינואר 1959
מתוך:
עמ' 1-2

באותו נובמבר שחור הודענו: ,,לא נלך למלחמת אחים בשום תנאים ולמרות כל הפרובוקציות. יהיה מה שיהיה, אך חיילינו לא ירימו את נשקם נגד יהודים יריבים, ראייתם היא עמוקה מזו של יריביהם, ראייתם היא היסטורית, לא כיתתית. ופרספקטיבה היסטורית זו דורשת למנוע בכל מחיר מלחמת יהודים ביהודים בכוח הנשק העברי". ושוב אמרנו וקיימנו.