בגין לבן-גוריון: ,,אתה שיתפת פעולה עם המשעבד; שפכת דמי נקיים"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ד' שבט התשי"ט, 13 בינואר 1959
מתוך:
עמ' 1-2

אך ההיה עוד צער כצערנו, אבל כאבלנו? אין האדם נתפס על צער השכול, על אבל היתמות. אולם מיד לאחר מכן הלכו כל בחורינו על פי קריאתנו לחזיתות הקרב ובתוכם תשע מאות המתנדבים, המופלאים של אלטלינה, ונלחמו שכם אחד עם כל שאר יחידות הצבא, נגד האוייב המשותף. כך ניצל עם ישראל ממלחמת אזרחים איומה, אשר אתה מר בן-גוריון, שבת והצת את אשה הטמאה.