בגין: השובת בנין המולדת באשמת המשטר

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' תמוז התש"ט, 1 ביולי 1949
מתוך:
עמוד 1,4

להם לא טוב שלטון החוק, הם רוצים בחוק השלטון השרירותי.