בגין: הליכוד הלאומי – תנאי ל נצחון המדיני, כפי ששימש לנצחון צבאי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד סיון התשכ"ז, 2 ביולי 1967
מתוך:
עמודים 1,2

כמעט שסקלונו באבנים בשנים האחרונות כזכרנו את ציון. משאמרנו שיש לעם הזה זכות על ירושלים ועל חברון ועל בית לחם.