בגין בכנסת: אנו מוכנים לכל כדי למנוע החרפה הזאת מישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התשי"ב, 8 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 4

באיזה שבט פראי ביותר..תראו דוגמא שבנו של הנרצח ילך אל הרוצח וידרוש את דמי הבית שעלה באש.