בגין בכנסת: אנו מוכנים לכל כדי למנוע החרפה הזאת מישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התשי"ב, 8 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 4

אנחנו נחשוש לסכן את נפשנו כדי למנוע מו"מ עם רוצחי אבותינו? היינו כובשים את פנינו בקרקע, מוטב היה לנו לשלוח יד בנפשנו. אילולא היינו קמים. אנו מוכנים לכל כדי למנוע את החרפה הזאת מישראל... לכו עמדו סביב הכנסת. לא תפריעו לדיוני הכנסת. כל דברי הפרובוקציה כאילו היה בדעתנו להפריע לדיון בכנסת - לשוא ! אמרתי: לכו, עמדו, הקיפו את הכנסת, כמו שבימי רומי שנשיא רומאי ניסה להכניס פסל רומאי בהיכל נזעקו יהודים מכל קצוי הארץ, הקיפו את הבית ואמרו: עבר על גופותינו...