בגין בכנסת: אנו מוכנים לכל כדי למנוע החרפה הזאת מישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התשי"ב, 8 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 4

רצינו לחנך את העם הזה לחיי מדינה, לחיי חופש, לחיי עצמאות, לחיים תקינים, אחרי אלפיים שנות גלות, כלום אין גם לנו ילדים? כלום אין גם לנו נשים? כלום אין מגיעים לנו חיים שקטים? כלום אין גם לנו איזו שהיא זכות לחיות כאזרחים חפשים במדינה הזאת? הרי את הכל נתנו למען הקמתה. מאומה לא קיבלנו: לא פיקוד, לא צבא, לא משטרה, לא ממשלה, לא משרה, שום דבר!...שוב הלכנו לנוער ואמרנו: עוד נהפוך לבם, עוד נשכנע אותם; אין דבר, מדינתנו היא. כך לימדתי את הנוער הזה, כך למדתי מאבי ומורי, אבל עוד דבר למדתי ממנו ואתו גם לימדתי: יש דברים בחיים היקרים מן החיים עצמם.