בגין בהפגנת המונים בככר ציון בירושלים: כשיריתם בנו בתותח – פקדתי: לא! היום אתן את הפקודה: כן!

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התשי"ב, 8 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1

כאשר אנו אומרים שניתן את הנפש, ניתנה בכל מחיר. גם אם נגזר עלי למות וגם אם נגזר עלי לא לראות את בני הקטן בשמחתו – מאשר לראותו בחרפתו. או חרות או מוות, אין נסיגה. באם חרפה זו תקום, אם זה יהיה, לא נראה אותה כממשלה יהודית.