בגין בהפגנת המונים בככר ציון בירושלים: כשיריתם בנו בתותח – פקדתי: לא! היום אתן את הפקודה: כן!

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התשי"ב, 8 בינואר 1952
מתוך:
עמוד 1

נרים כולנו יד, ונשבע בשם ירושלים, בשם עולי הגרדום בשם זאב ז'בוטינסקי. באם אשכחך חרפת ההשמדה – תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרנה, אם לא אעלה חרפת ההשמדה בראש יגוני.