בגין בדחותו את הביקורת על פעולת צה"ל בביירות איננו רוצים ב"אהדה" ליהודים נרצחים – אנו רוצים הבנה ליהודים הנלחמים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' טבת התשכ"ט, 30 בדצמבר 1968
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית. מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ. מורשת ישראל - שואה

חובתנו להזכיר לכל החוגים האלה, כי כאשר מיליונים יהודים הובלנו לטבח, היתה 'אהדה' להם, אך איש לא עשה דבר, במשך שנים, כדי להצילם. ואנחנו, היהודים במולדתנו, גמרנו אומר להגן על בני עמנו בכל האמצעים העומדים לרשותנו. איננו רוצים ב'אהדה' ליהודים נרצחים, אנו דורשים הבנה ליהודים הנלחמים על קיום עמם וחרותו.