בגין: אם יתקיפונו – אין ספק בנצחוננו

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אלול התשכ"ח, 19 בספטמבר 1968
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
בטחון , שלום - הסכם שלום. שלמות המולדת - התנחלויות

אמנם ביחס לשלום, הם יכולים לקבוע את היעדרו. אולם לא הם יקבעו תוצאות מלחמה אם יתקיפונו. וכדי לשים לאל את איומי אויבינו דרושה התנחלות רחבה ומהירה. ההתנחלות היא לא רק זכות הגברתה היא חובה וצו הבטחון הלאומי