בארוחת צהרים לכבוד מוריס פור בגין: אנו מאמינים כי המשבר ביחסי צרפת-ישראל יחלוף

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשכ"ח, 20 בפבואר 1968
מתוך:
עמוד 1

לימים, הפכה נויטרליות זו, אם מותר לי כך לומר, מאוד חד-צדדית, בשטח המדיני והצבאי כאחד. לאחרונה שמענו מבירת האורות הגדולה את קולה של בגדד. היינו תמיד רגילים לשמוע מפאריס את קול החרות, השוויון, האחוה. הידידות האמיתית. והנה לפתע שמענו מאורח רשמי בארצכם מלים של שנאה, של שיטנה חסרת מעצורים, כנגד כל הערכים האנושיים, אשר הוכרזו הן על-דיד צרפת והן יל-ידי "ידידתה ובעלת בריתה" – העם העתיק והאומה הצעירה – ישראל...אנחנו אוהבים את צרפת. אנחנו מאמינים בצרפת. אויבים לנו, דרושים לנו ידידים. אנחנו סמכנו על ידידותה של צרפת. ואף-על-פי-כן או דווקא משום כך, אנו מאמינים בכל לבנו כי משבר זה הוא בר חלוף.הוא יעבור. והידידות הכנה וברית האמת בין עמינו וארצותינו שמקורה אידיאלים משותפים תחודש מלוא זוהרה.