באסיפת המונים בפתח-תקוה בגין: אנחנו לא רק נשארים בכל השטחים אנו מתנחלים ומתבצרים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' כסלו התשכ"ח, 8 בדצמבר 1967
מתוך:
עמודים 1,2

למודי נסיון הננו. בדור בו השמדו מיליוני יהודים שציפו ל"התערבות מצילה" -והיא לא באה – נתייחס במלוא הרצינות איומי השמדה המושמעים מפי אויבינו. ואנחנו נמנע מהם לבצע זממם. ודאי, גם לנו, כמו לעמים אחרים דרושים ידידים אמתיים ובעלי ברית כנים, אולם הכרעה על גורלנו קיומנו וחרותנו – היתה ותהיה בידינו. בתנאי זה, יעמדו לימיננו כל בני החורין לא רק בצרפת, אלא בעולם כולו.