באסיפת המונים בפתח-תקוה בגין: אנחנו לא רק נשארים בכל השטחים אנו מתנחלים ומתבצרים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' כסלו התשכ"ח, 8 בדצמבר 1967
מתוך:
עמודים 1,2

במקרה של סכנה כזו הובטחה לנו התערבות אולם חייבים אנו לשאול מתי היה נשיא צרפת מחליט להתערב? האם לאחר כיבוש אילת או באר שבע או ראש פינה, או נתניה, או "אותו רובע של ירושלים בו השתקענו" בלי הכרתו? האם היה מתערב לאחר השמדת מאה אלף יהודים "שתלטנים", או לאחר טבח בחצי מיליון יהודים "בטוחים בעצמם" – כדי למנוע השמדה סופית של ישראל? נשיא צרפת דוגל בעיקרון של "אי התערבות", ועליו הוא מסמיך, בין השאר, את יחסו למלחמה בוייטנאם. אך ביחס לישראל, מתערב עתה נשיא צרפת, כאשר המדובר ממש בחיינו ועתידם של בנינו, במולדת, נו שלנו. ועל חיינו והבטחתם, גם בדורות הבאים, נחליט אנחנו.